Menu

Spolupráce

 

 

 

Opravné zkoušky za II. pololetí školního roku 2009/2010

Termín opravných zkoušek za II. pololetí školního roku 2009/2010 je stanoven na čtvrtek 26. srpna 2010 od 12.00 hod. a na pátek 27. srpna 2010 od 8.00 hod.. Opravné zkoušky jsou komisionální a proběhnou ve stanovených termínech a časech v učebnách školy. Rozpis komisí bude uveřejněn na nástěnkách v budově školy.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat