Menu

Spolupráce

 

 

 

Středoškolská odborná činnost 2010 – opět jsme byli velmi úspěšní

I v tomto školním roce se našim studentům podařilo navázat na úspěchy svých kolegů v letech předcházejících. Rok od roku je stále těžší najít vhodné téma, obor a samozřejmě spoustu času na zpracování odborné práce. Nároky porot jak školních, tak okresních a samozřejmě také krajských neustále stoupají a možnost obstát mají pouze odborné práce, kde se objeví zcela nová fakta. Proto si ceníme, že na naší škole neustále vznikají odborné práce, které jsou schopné obstát v náročné konkurenci prací z ostatních škol.
V březnu se uskutečnilo školní kolo SOČ, jehož se zúčastnilo celkem 11 prací, které byly rozděleny k posouzení do dvou komisí. Na základě obhajob se do okresního kola probojovaly tyto práce a tito žáci:

1. Zlín v období Baťů, Doležalová Barbora, 3.G, obor 16 – Historie

2. Občanské fórum na Uherskohradišťsku, Strašák Adam, 3.G, obor 17 – Politologie

3. Kněžpole za 1. světové války, Uherková Lenka, 3.G, obor 16 – Historie

4. Otmar Oliva – život a dílo, Vaculík Filip, 3.H, obor 15 – Teorie kultury

5. Grafologie, Mlčková Eva, 3.G, obor 14 – Psychologie

6. Terapie zvířetem, Jurčeková Adéla, 3.H obor 06 - Zdravotnictví

7. Oblaka, Mořický Jakub, 3.G, obor 05 – Geologie a Geografie

8. Podprahové signály, Mazurková Hana, 3.B, obor 14 – Psychologie


Do krajského kola postoupili tito žáci:
Lenka Uherková z 1. místa na historii
Jakub Mořický z 1. místa na geografii
Eva Mlčková z 2. místa na psychologii
Adam Strašák z 2. místa na politologii
Filip Vaculík ze 3. místa na teorii kultury

V krajském kole dosáhli naši žáci těchto výsledků:

Jakub Mořický – 2. místo, geografie – licitace o postup do celostátního kola!!!
Lenka Uherková – 3. místo, historie
Filip Vaculík – 3. místo, teorie kultury
Adam Strášák – 4. – 7. místo, politologie
Eva Mlčková – 4. – 9. místo, psychologie

Gratulujeme a děkujeme všem žákyním a žákům za výbornou reprezentaci školy.

Závěrem bych chtěl poděkovat konzultantům prací Mgr. Soni Patočkové, Mgr. Pavle Zábranské,
Mgr. Benediktu Chybíkovi, Mgr. Branislavu Horňákovi a také porotcům okresního a krajského kola
Mgr. Gabriele Něničkové, Mgr. Ivaně Andrýskové a Mgr. Pavle Zábranské za skvěle odvedenou práci.


Mgr. Pavel Turčin, koordinátor SOČ
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat