Menu

Spolupráce

 

 

 

Projekt UNIV 2 KRAJE

UNIV2 KRAJE

Cílem projektu UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Projektu se účastní 325 škol – center celoživotního učení.

Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání.

Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Škola se zapojila do UNIV s programem Finanční poradenství pro veřejnost.

UNIV2 KRAJE a naše škola

V roce 2010 byl dokončen vzdělávací program Minimum nejen pro zemědělce v agroturistice. Absolvent po ukončení kurzu se samostatně orientuje v základních ekonomických otázkách, které souvisí s podnikáním. Vybere si malou mechanizaci, kterou potřebuje při hospodaření na malé farmě. Získá zručnost při práci s malou mechanizací, se kterou pracuje v souladu s bezpečností práce. Osvojí si postupy pěstování vinné révy. Připraví suroviny pro výrobu vína. Získá znalosti a dovednosti při práci v ovocném sadu. Využije chovu ovcí a koz při údržbě krajiny. Získá zručnost při manipulaci se zvířaty.

Škola připravila 2. vzdělávací program Projektové řízení a dotace, který byl pilotně ověřen. Zúčastnilo se ho 10 zájemců z řad veřejnosti, všichni úspěšně kurz dokončili..

 

 

 

Prezentace z konference (.ppt, 5.62 MB)
univ2k.png, 80x84, 3.76 KB
barevny logolink.png, 550x135, 43.72 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat