Menu

Spolupráce

 

 

 

Pomozte škole k "oranžové" učebně fyziky

Naše škola se zapojila do projektu Nadace ČEZ Oranžová učebna, jehož cílem je modernizace odborných učeben fyziky.

Cílem našeho projektu je vybavit učebnu fyziky moderními měřícími senzory a systémy PASCO, které umožňují realizovat široké spektrum fyzikálních experimentů za současného využití výpočetní techniky.

Škola splnila všechny požadavky zadavatele a je zařazena do grantového řízení.  Jedním z hledisek, které mohou rozhodnout o přidělení dotace naší škole, je i názor budoucích uživatelů Oranžových učeben, tj. žáků naší školy, jejich rodičů a ostatních příznivců školy.
Od 15. dubna do 15. května 2010 proto na webových stránkách http://www.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/?&region=severomoravsky budou moci všichni návštěvníci hlasovat a podpořit tak přidělení nadačního příspěvku pro naši školu. Na uvedených internetových stránkách najdete také podrobná pravidla hlasování a průběžné výsledky. Zde můžete dát hlas našemu projektu.
K výsledkům hlasování bude přihlížet správní rada Nadace ČEZ, která z každého regionu vybere školy, kterým nadační příspěvek poskytne.
Můžete tedy využít příležitost aktivně se zapojit do hlasování a zvýšit tak šance na získání nadačního příspěvku na Oranžovou učebnu.
Za vaši podporu předem děkujeme!
 

Ing. Ivana Brhelová

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat