Menu

Spolupráce

 

 

 

Zeměpis

Nasa_earthaa.jpg, 550x100, 30.42 KB

Zeměpis je předmět studující krajinnou sféru (geografické prostředí) jako soubor přírodního prostředí a lidské společnosti. Zabývá se vzájemnými interakcemi (vztahy) přírodních, společenských a technických jevů a procesů na Zemi v reálném čase. Je nezastupitelný v objasňování vazeb mezi přírodou a lidskou společností. Je nedílnou součástí Standardu vzdělání jak v základním tak i ve středním školství.

Naše předmětová komise klade důraz především na všeobecnou zeměpisnou orientaci v dnešním překotně se rozvíjejícím světě. Při výuce zeměpisu využíváme mezipředmětových vztahů, moderních způsobů výuky (projektová výuka, skupinová práce, geograficky zaměřené hry) a IT technologií (dataprojektor, notebook, interaktivní tabule, počítačová učebna). Naši studenti se seznamují s novými geoinformačním technologiemi (GIS, GPS a DPZ), v hodinách pracujeme s Internetem a důraz klademe také na poznání našeho regionu. Chceme dosahovat stále lepších výsledků našich studentů a rozšiřovat jejich geografické myšlení (geografickou gramotnost). Zeměpis je součástí občanského života. I v běžném životě se nám všem hodí, že známe přírodu, společnost, mapu či místní oblast.


 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat