Menu

Spolupráce

 

 

 

Maturitní zkouška 4.E - praktická zkouška z odborných předmětů

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Praktická zkouška z odborných předmětů proběhne na základě ustanovení § 185 odst. 8 a § 192 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 9 odst. 7, 10, 13 vyhlášky č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.


Termín: 22. dubna 2010
Třída: 4.E

 

ORGANIZACE:


1. skupina
8.00 - 8.30 hod. Učebna VYT, losování témat
8.30 - 10.00 hod. Vypracování praktické zkoušky
10.00 - 10.30 hod. Přestávka
10.30 - 11.00 hod. Učebna 4.H, zadání druhé části praktické zkoušky
11.00 - 14.00 hod. Vypracování praktické zkoušky
14.00 hod. Ukončení praktické zkoušky

 

2. skupina
8.00 - 8.30 hod. Učebna 4.A, losování témat
8.30 - 11.30 hod. Vypracování praktické zkoušky
11.30 - 12.00 hod. Přestávka
12.00 - 12.30 hod. Učebna VYT, zadání druhé části praktické zkoušky
12.30 - 14.00 hod. Učebna VYT, vypracování praktické zkoušky
14.00 hod. Ukončení praktické zkoušky

 

Ve Starém Městě dne 16. dubna 2010


Ing. Zdislava Svobodová
ředitelka školy

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat