Menu

Spolupráce

 

 

 

Školní akademie roztancovala žáky, učitele i rodiče

Ve čtvrtek 15. 4. 2010 se tělocvična Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město stala dějištěm každoroční Školní akademie. Od 11 hodin sál plný žáků, učitelů a zaměstnanců školy pozorně sledoval kulturní program složený z hudebních a tanečních čísel, scének a recitací.

O příjemné zahájení se postaral pěvecký sbor školy pod vedením Mgr. Miroslavy Rohelové, který zazpíval skladbu od Cézara Francka „Panis Angelicus“ a z Jistebnického kancionálu „Anno Přesvatá“. Dále vystoupila cimbálová muzika školy, jejímž uměleckým vedoucím je Radim Snopek a primášem Ondřej Bazala (2. E). Taneční soubor pod vedením Mgr. Heleny Pilušové obohatil program kreativním tanečním vystoupením.
Úvodního slova se poté ujala ředitelka školy Ing. Zdislava Svobodová, která s výchovnou poradkyní školy Mgr. Kateřinou Lesovou ocenila žáky reprezentující školu na okresních, krajských a celostátních soutěžích ve sportovní oblasti nebo v olympiádách v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. Dále byli oceněni studenti, kteří se probojovali do krajských kol v biologické a chemické olympiádě a ve Středoškolské odborné činnosti, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejímž cílem je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.
Letošní akademii kralovala skupina Abba a Michael Jackson, na jejichž písně tancovalo hned několik účinkujících. Diváky nepochybně zaujalo hravé a milé vystoupení čmeláčků, broučků a šmoulů. Program zpestřilo pár krátkých hudebních motivů na zobcové flétny v podání Evy Palánkové a Denisy Huťkové, žákyní 1. G.
Neuvěřitelný kousek se podařil Martinu Šothovi ze 3. E – roztancoval celý sál. „Myslel jsem si, že na mou výzvu ke společnému nácviku krátké choreografie na píseň Mamma mia od skupiny ABBA nebude žádná odezva. Když však celý sál povstal a byl připraven k tanci, byl jsem příjemně překvapen,“ poznamenal Martin Šoth. Nutno ještě dodat, že obdobně reagovali i rodiče, kteří měli možnost Školní akademii zhlédnout odpoledne od 16,30.
Závěr akademie už tradičně patřil společnému muzicírování učitelského sboru a žáků. Poděkování patří nejen všem účinkujícím a pedagogům, ale především Mgr. Marii Velčovské za skvělou organizaci a bezchybný průběh akademie. Diváci i účinkující odcházeli po programu spokojeni a příjemně naladěni. 
 

Dagmar Šnajdarová

AK1.jpg (496x600, 36.06 KB)
AK2.jpg (800x533, 40.48 KB)
AK3.jpg (800x533, 29.93 KB)
AK4.jpg (710x600, 42.57 KB)
AK5.jpg (800x533, 58.61 KB)
AK6.jpg (800x533, 50.70 KB)
AK7.jpg (800x533, 44.14 KB)
AK8.jpg (800x533, 33.07 KB)
AK9.jpg (800x533, 38.37 KB)
AK10.jpg (800x533, 89.61 KB)
AK11.jpg (800x533, 84.32 KB)
AK12.jpg (800x533, 74.53 KB)
AK13.jpg (800x554, 35.41 KB)
AK14.jpg (800x533, 35.15 KB)
AK15.jpg (800x533, 36.64 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat