Menu

Spolupráce

 

 

 

Dospělí obhajovali své absolventské projekty

Dne 7. dubna 2010 úspěšně obhájilo 18 frekventantů „Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností“ své absolventské projekty. Aby vůbec dostali možnost své práce prezentovat a obhájit, museli před čtrnácti dny projít písemným testem.

Na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, proběhl již sedmý cyklus tohoto „zemědělského“ kurzu, na který škola vlastní akreditaci v rámci Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství ČR.
Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Cílem vzdělávacího programu je umožnění aktivního osvojení základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností.
Kurz probíhal od 13. listopadu 2009 do 7. dubna 2010 a byl realizován kombinovanou formou studia v rozsahu 300 hodin (vyučovací hodiny, samostudium, individuální konzultace, praxe, zpracování závěrečné práce).
Obsahem kurzu byly aktuální poznatky z oblasti pěstování rostlin, živočišné výroby, zemědělské techniky, ekonomiky a podnikání, informační a komunikační techniky, legislativy, zásad BOZP, ekologického zemědělství, dotační politiky státu a Evropské unie.
Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládala z úspěšného vypracování písemného testu a ústní obhajoby zadané závěrečné absolventské práce. „Témata prací se týkala jak rostlinné a živočišné výroby, tak ekologického zemědělství,“ řekl Ing. Ivo Studénka, vedoucí kurzu a konzultant závěrečných prací.
Účastníci kurzu obdrželi platné osvědčení – certifikát. Splňují tak odbornou způsobilost stanovenou zákonem č.85/2004 Sb. a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU.
SOŠ a Gymnázium Staré Město bude v pořádání těchto kurzů pokračovat i v dalších letech.

Dagmar Šnajdarová
 

marecci2010 (2).JPG (800x600, 55.06 KB)
marecci2010 (22).JPG (800x600, 59.09 KB)
marecci2010 (25).JPG (800x600, 66.78 KB)
marecci2010 (27).JPG (800x600, 63.86 KB)
marecci2010 (28).JPG (800x600, 66.15 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat