Menu

Spolupráce

 

 

 

Kontakt

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Odloučené pracoviště:
Revoluční 747
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 60371790
IZO: 110500148

telefon: 572 420 211
email: info@sosgsm.cz

 

Vedení školy

 

ředitel školy Mgr. Bedřich Chromek
572 420 203 chromek@sosgsm.cz
statutární zástupce
ředitele školy
Mgr. Pavel Turčin
572 420 209 turcin@sosgsm.cz
zástupce ředitele pro teoretickou výuku Ing. Růžena Borková
572 420 218 borkova@sosgsm.cz
zástupce ředitele
pro odborný výcvik
Lubomír Petrla 572 420 165 petrla@sosgsm.cz

vedoucí učitel pro odloučené pracoviště UH

Ing. Luboš Bělohrad 572 420 186 belohrad@sosgsm.cz

Administrativa

 

vedoucí prov.- ekonom. úseku Alena Langerová 572 420 233 langerova@sosgsm.cz
sekretariát Marie Malušková 572 420 211 info@sosgsm.cz
vedoucí školní jídelny Anežka Prajzová 572 420 227 jidelna@sosgsm.cz
provozní školní jídelny Petra Houšťová 572 420 227 jidelna@sosgsm.cz
hlavní účetní Ivana Gajdorusová 572 420 234 gajdorusova@sosgsm.cz
PaM a mzdová účetní Dagmar Cibulcová 572 420 232 cibulcova@sosgsm.cz
referent majetkové správy + referent BOZP Žaneta Sapáková 572 420 235 sapakova@sosgsm.cz
knihovna Jana Štěrbová 572 420 245 sterbova@sosgsm.cz

ICT správce

Pavel Slavík 572 420 246

slavik@sosgsm.cz

Učitelé

 

Adamčíková Zdeňka, Ing. 572 420 230 adamcikova @sosgsm.cz
Adamová Iveta, Ing. 572 420 184 adamova @sosgsm.cz
Andrýsková Ivana, Mgr. 572 420 210 andryskova @sosgsm.cz
Brhelová Ivana, Ing. 572 420 230 brhelova @sosgsm.cz
Burda Ivan, Ing. 572 420 207 burda @sosgsm.cz
Černíková Kateřina, Mgr. 572 420 243 cernikova @sosgsm.cz
Dolina Radislav, Mgr. 572 420 247 dolina @sosgsm.cz
Dominik Josef 572 420 174 dominik @sosgsm.cz
Doskočil Vladimír, Ing. 572 420 184 doskocil @sosgsm.cz
Dula Jan 572 420 172 dula @sosgsm.cz
Dvořáková Věra, Mgr. 572 420 208 dvorakova @sosgsm.cz
Dziacká Olga, Mgr. 572 420 215 dziacka @sosgsm.cz
Friak Igor  572 420 172 friak @sosgsm.cz
Gurecká Radka, RNDr. 572 420 244 gurecka @sosgsm.cz
Hanáček Antonín  572 420 172 hanacek @sosgsm.cz
Hlavačková Helena, Mgr. 572 420 214 hlavackova @sosgsm.cz
Horáková Jana, Mgr. 572 420 224 horakova @sosgsm.cz
Horňák Branislav, Mgr. 572 420 221 hornak @sosgsm.cz
Hrubošová Marie, Ing. 572 420 226 hrubosova @sosgsm.cz
Hubená Jana, Ing. 572 420 238 hubena @sosgsm.cz
Chovancová Marcela, Mgr. 572 420 214 chovancova @sosgsm.cz
Chovanec Roman, Mgr. 572 420 243 chovanec @sosgsm.cz
Chybík Benedikt, Mgr. 572 420 221 chybik @sosgsm.cz
Jagošová Helena, Ing. 572 420 188 jagosova @sosgsm.cz
Jošková Miroslava, Ing. 572 420 226 joskova @sosgsm.cz
Juřena Josef 572 420 172 jurena @sosgsm.cz
Kavalcová Naděžda, Mgr. 572 420 215 kavalcova @sosgsm.cz
Kohoutová Zuzana, Mgr. 572 420 214 kohoutova @sosgsm.cz
Kořínková Miroslava, Ing. 572 420 170 korinkova @sosgsm.cz
Kozumplíková Simona, Mgr. 572 420 247 kozumplikova @sosgsm.cz
Kubíčková Zdeňka, Ing. 572 420 217 kubickova @sosgsm.cz
Kučerová Zuzana, Ing. 572 420 226 kucerova.z @sosgsm.cz
Ludvík Zdeněk 572 420 174 ludvik @sosgsm.cz
Machynková Barbora, Bc.

572 420 200

572 420 185

machynkova @sosgsm.cz
Mannová Jitka, PhDr. 572 420 180 mannova @sosgsm.cz
Medková Markéta, Ing. 572 420 243 medkova @sosgsm.cz
Opravil Radek,  Ing. 572 420 189 opravil @sosgsm.cz
Palčíková Silvie, Bc.

572 420 200

572 420 185

palcikova @sosgsm.cz
Palička Pavel, Mgr. 572 420 212 palicka @sosgsm.cz
Patočková Soňa, Mgr.  572 420 244 patockova @sosgsm.cz
Pekárková Leona, Mgr. 572 420 185 pekarkova @sosgsm.cz
Pietropaolo Petr, Mgr. 572 420 187 pietropaolo @sosgsm.cz
Piknerová Gabriela, Mgr. 572 420 238 piknerova @sosgsm.cz
Pilka Zdeněk, Ing. 572 420 207 pilka @sosgsm.cz
Pilková Petra, Ing. 572 420 244 pilkova @sosgsm.cz
Pírek Martin 572 420 172 pirek @sosgsm.cz
Popelka Josef 572 420 181 popelka @sosgsm.cz
Stanevová Gabriela, Mgr. 572 420 210 stanevova @sosgsm.cz
Studénka Ivo, Ing. 572 420 207 studenka @sosgsm.cz
Swětíková Miroslava, Ing. 572 420 217 swetikova @sosgsm.cz
Šišák Vlastimil, Mgr. 572 420 221 sisak @sosgsm.cz
Škrabalová Edita, Mgr. 572 420 224 skrabalova @sosgsm.cz
Šupková Zdeňka, Mgr. 572 420 212 supkova @sosgsm.cz
Tomášů Radomír, Mgr. 572 420 187 tomasu @sosgsm.cz
Umlauf Miroslav 572 420 183 umlauf @sosgsm.cz
Velčovská Marie, Mgr. 572 420 210 velcovska @sosgsm.cz
Vránová Jitka, Mgr. 572 420 208 vranova.j @sosgsm.cz
Vránová Libuše, Mgr. 572 420 213 vranova @sosgsm.cz
Zábranský Martin, Mgr. 572 420 213 zabransky @sosgsm.cz
Zábranská Pavla, Mgr. 572 420 215 zabranska @sosgsm.cz

 

Domov mládeže Staré Město

 

vedoucí DM Staré Město
Žáková Vlasta, Mgr.

572 420 229 zakova  @sosgsm.cz

Bobčík Jan, Mgr.

Peterka Josef,Ing.

730 815 009

730 815 009

   
Soška Josef, Mgr. 730 815 009    

Svobodová Simona

730 815 009

   

 

 

Domov mládeže Uherské Hradiště

 

vedoucí DM Uherské Hradiště
Zápařková Marie

572 420 164

731 196  014
(14-22 hod)

zaparkova @sosgsm.cz

Jančářová Libuše
Spáčilová Anna,Bc.

 731 196 014
(14-22 hod)

 

   

vrátnice

572 420 161    
mobil vrátnice 731 196 014    

 

 

 

Provozní zaměstnanci

 

Kučera Jaroslav (SM) 572 420 225
Mynář Vítězslav (SM) 572 420 225
Paška Marek (UH) 572 420 233             (p. Langerová)
Mikuš Antonín (UH) 572 420 233              (p. Langerová)

 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat