Menu

Spolupráce

 

 

 

Přijímačky „nanečisto“

Více než 200 uchazečů o studium si přišlo ve středu 31. března 2010 na Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město vyzkoušet přijímačky „nanečisto“. Cíl přijímacích zkoušek byl zřejmý – umožnit uchazečům, aby si vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou zkoušek v konkrétní střední škole, na níž se hlásí.

Oproti ostré verzi přijímacích zkoušek byla žákům předložena zkrácená varianta testů. Zahájení testů předcházela instruktáž pro uchazeče o studium týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování.
Uchazeči zaznamenávali odpovědi přímo do záznamového archu. Testy byly vyhodnoceny stejným způsobem jako v ostré verzi.
Přijímací zkoušky „nanečisto“ jsou osvědčeným pomocníkem mnoha žákům, kterým nervozita brání uplatnit u zkoušek vše, co umí. Tuto zkoušku „nanečisto“ využívají tisíce uchazečů o studium na střední škole. Absolvují zkoušku, která probíhá v prostředí a za stejných podmínek jako „ostrá“ přijímací zkouška, čímž získají jasnou představu o průběhu a podmínkách této zkoušky.
Pořádáním přijímacích zkoušek „nanečisto“ jsme připravili pro uchazeče o studium na naší škole ideální podmínky k tomu, aby pak „ostré“ přijímací zkoušky zvládli bez nervozity a stresu a stali se úspěšnými žáky naší školy. Budeme všem držet palce.

Dagmar Šnajdarová
 

P1000270.JPG (800x450, 65.76 KB)
P1000271.jpg (337x600, 31.15 KB)
P1000272.JPG (800x450, 66.96 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat