Menu

Spolupráce

 

 

 

Studenty zajímal hlavně Tizian

Dne 30. března 2010 na Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě proběhla přednáška o kroměřížské galerii. Studenti se dozvěděli o historii vzniku sbírky vzácných obrazů, o nejrůznějších malířských technikách, o způsobech a důvodech vzniku obrazů.

O obrazové galerii kroměřížského zámku přednášel Bc. Cyril Měsíc, správce sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž, které je pobočkou Muzea umění Olomouc.
Zakladatelem obrazové sbírky byl olomoucký biskup Karel II. Lichtenstein – Castelcorn. Kroměřížská galerie vlastní obrazy, jejichž vznik se datuje od pozdní gotiky až po baroko. V období gotiky byly obrazy malovány na dřevo. Nejčastější byly oltářní obrazy ze života svatých a krajiny a zátiší s biblickými motivy. Ten, kdo si obraz v té době u malíře objednal (tzv. donátor), byl obvykle namalován jako jedna z postav obrazu.
Období renesance je charakteristické svou inspirací antikou, ale dál pokračují i náboženské motivy a přibývají nové žánry – krajina, zátiší, alegorie a scény z každodenního života. Renesanci vládnou němečtí a italští malíři (např. Tiziano Vecellio, Hans Suess von Kulmbach, Hans von Aachen). Obrazy jsou malovány na dřevě i na plátně. Uplatňují se nové techniky malby, např. šerosvit (výtvarná metoda použití kontrastů mezi světlem a tmou, hlavní metodou šerosvitu je modelování světlem, třetí rozměr je pak evokován světly a stíny).
Pro baroko je typická vystupňovaná kompozice se snahou docílit co nejvyšší emocionality pomocí tzv. klamu oka, ten je typický např. pro Samuela van Hoogstraetena.
Nejvíce se studenti zajímali o jeden z nejvzácnějších a nejdražších obrazů u nás, a snad i ve světě – renesanční Tizianův obraz Apollon a Marsyas. Byli zvědaví, jaká je cena tak vzácného obrazu, zda je dobře zabezpečen proti krádeži, jestli bude v následující sezónu někam zapůjčen nebo zda si ho mohou prohlédnout v kroměřížské galerii. Pan Cyril Měsíc pohotově odpovídal na všechny otázky studentů o možnostech a cenách restaurování obrazů, o důvodech zpochybnění autorství obrazů apod.
Přednáška o kroměřížské galerii byla velmi zajímavým zpestřením vyučování a možná v některém ze studentů vzbudila zájem o malířské umění.

Dagmar Šnajdarová
 

IMG_8111.jpg (800x600, 80.30 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat