Menu

Spolupráce

 

 

 

Kurz zemědělců - obhajoby

 Ve středu 7. 4. 2010 od 8.00 hod. proběhnou závěrečné obhajoby absolventských projektů účastníků Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.


 Harmonogram obhajoby absolventských prací
 
STŘEDA 7. 4. 2010
8:00     hod.                             zahájení v aule školy
8:15 hod.   – 13:15 hod.         obhajoby absolventských prací v aule školy
13:30    hod.                           vyhlášení výsledků obhajoby a slavnostní vyřazení
 
ČAS
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
NÁZEV PRÁCE
KONZULTANT, OPONENT
8:15 - 8:30
1.
Jana Jeřábková
 
Pěstování raných brambor
Ing. Burda
Ing. Svobodová
8:30 - 8:45
2.
Martin Kadlčík
 
Pěstování ozimé řepky
Ing. Burda
Ing. Svobodová
8:45 - 9:00
3.
Bc. Ivo Hanačík
 
Výživa a hnojení řepky
Ing. Burda
Ing. Svobodová
9:00 - 9:15
4.
Marek Gregorovič
 
Agroenvironmentální opatření realizovaná v KÚ Šardice
Mgr. Pikner
Ing. Burda
9:15 - 9:30
5.
Mgr. Iva Nováková
 
Základní dotační tituly pro ekologické farmy
Mgr. Pikner
Ing. Burda
9:30 - 9:45
6.
Martina Gregorovičová
Aktuální vývoj zemědělství Jihomoravského kraje
Mgr. Pikner
Ing. Buršová
9:45 - 10:00
7.
Roman Smetka
 
Chov krav bez tržní produkce mléka
MVDr. Gazdová
Ing. Buršová
10:00 - 10:15
8.
František Kadubec
 
Chov prasat v ekologickém zemědělství
MVDr. Gazdová
Ing. Hložková
10:15 – 10:30
 
9.
Ladislav Polách
Ekologický chov ovcí na farmě Polách
MVDr. Gazdová
Ing. Hložková
10:30 – 10:45
10.
 
Bc. Pavel Blaha
Chov ovcí
MVDr. Gazdová
Ing. Beneš
10:45 – 11:00
11.
 
Dušan Jež
Mechanizace pro sklizeň pícnin
Mgr. Dolina
Ing. Ing. Burda
11:00 – 11:15
12.
 
Josef Kořínek
Výroba vína originální certifikace
Ing. Studénka
Mgr. Zábranský
11:15 – 11:30
13.
 
Petr Kořínek
Výroba slámového vína
Ing. Studénka
Mgr. Zábranský
11:30 – 11:45
14.
 
Jana Bohunová
Pěstování vinné révy – výroba sudového vína
Ing. Studénka
Mgr. Zábranský
11:45 – 12:00
15.
 
Bc. Josef Vagunda
Výroba přívlastkových vín ve Slovácké výrobní podoblasti
Ing. Studénka
Mgr. Zábranský
12:00 – 12:15
16.
 
Bc. Pavla Hrušková
Pěstování hroznů v systému integrované produkce
Mgr. Zábranský
Ing. Svobodová
12:15 – 12:30
17.
 
Tomáš Zatloukal
Chov českého strakatého skotu na farmě Suchdol
Ing. Pilka
Ing. Kubíčková
12:30 – 12:45
18.
 
Monika Ruprich
Chov masného skotu v ekologickém zemědělství
Ing. Pilka
Ing. Kubíčková
12:45 – 13:00
19.
 
Ida Sedláčková
Chov koní moravského teplokrevníka
Ing. Pilka
Ing. Beneš
 
           Ing. Zdislava Svobodová
                                                                                                                    /ředitelka školy/

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat