Menu

Spolupráce

 

 

 

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí školního roku 2009/2010

PEDAGOGICKÁ RADA
za
3. čtvrtletí školního roku 2009/2010
středa /14. 4. 2010/
14.00 hod.


AULA

- třídní učitelé zajistí:
uzavření absence do pátku 9. 4. 2010
zápis známek do klasifikačních archů a klasifikačních přehledů do úterý 13. 4. 2010
zprávu za třídu


- učitelé zajistí:
zápis známek do klasifikačních archů a klasifikačních přehledů
za 3. čtvrtletí šk.r. 09/10 - do úterý 13. 4. 2010, 12.00 hod.

 

Program:

1. Kontrola usnesení z pedagogické rady
2. Zprávy třídních učitelů o klasifikaci, chování a absencích žáků
3. Různé

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat